OHJEITA JÄRJESTÖ- JA TOIMINTA-APURAHOJA HAKEVILLE

Hakuaika 1.1.—28.2.
Säätiö myöntää sääntöjensä mukaisesti apurahoja sekä yksityisille  henkilöille että yhteisöille tukemaan säätiön tarkoitusperien mukaista toimintaa, joka liittyy Viipuriin, sen ympäristöön ja luovutetun Karjalan alueeseen. Etusijalla ovat hakijat, joilla on yhteyksiä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suojaan vakuutuksenottajina tai jäsenistönsä kautta.

Apurahoja myönnetään esimerkiksi seuraavanlaisiin kohteisiin:

  • karjalainen historiantutkimus, arkeologia sekä näistä aihepiireistä tehtävät julkaisut.
  • karjalaistietouden digitalisoiminen ja siirto internetiin.
  • muut karjalaisesta kulttuurista tehtävät julkaisut. Mikäli hakijalla on jo valmiina teoksen sisällysluettelo tai julkaisusuunnitelma voimme tukea  hanketta jo sen valmistelu- ja kirjoitusvaiheessa.
  • karjalaisseurat ja –piirit. Seurojen kulttuuritoiminta. Lisäksi esim. erikoisohjelmistot vuosittaisille karjalaisille kesäpäiville tai eri karjalaisiin kotiseututilaisuuksiin. Tuemme kulttuurihankkeita, joilla luodaan jotain uutta sisältöä  karjalaisesta perinteestä.
  • sotaveteraanit ja sotainvalidit, joilla on yhteydet Karjalaan.
  • karjalaistaustaiset urheiluseurat. Suoja-säätiö voi tukea esim. vähävaraisten perheiden lasten osallistumista urheiluseuran järjestämiin leireihin. (Huom! Säätiö ei  tue urheiluseuran normaalia toimintaa).
  • karjalakuorot. Tukea voi saada esim. karjala-aiheisen kuoro-ohjelmiston valmistamiseen.

Suoja-säätiö ei anna tukea toisille säätiöille eikä karjalaisseuroille niiden normaaliin toimintaan.

Hakemus on palautettava 1.3.2021 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Pyydämme käyttämään ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta apurahajärjestelmässä.

Mikäli käytät paperilomaketta, voit tulostaa sen alla olevista linkeistä. Paperilomakkeet lähetetään osoitteella Suoja-säätiö/Paula Pöysti, Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY tai sähköpostilla paula.poysti@suojasaatio.fi. Älä nido hakulomaketta ja sen liitteitä.

  • Hakulomake (excel) on laadittu excel-ohjelmalla ja se on mahdollista täyttää ja tulostaa tällä sivulla olevan linkin kautta.
  • Hakulomake (pdf) on pdf-muodossa oleva lomake, jonka voi tulostaa tällä sivulla olevan linkin kautta.
  • Täytettävän lomakkeen voi myös tilata asiamieheltä sähköpostilla tai puhelimella.