OHJEITA OPINTOAPURAHAA HAKEVILLE

Suoja-säätiö sr myöntää sääntöjensä mukaisesti opintoapurahoja ainoastaan henkilöille, jotka täyttävät ns. vakuutusehdon (hakija tai hänen  puolisonsa polveutuu sellaisesta henkilöstä, jolla on ollut 31.12.1960 voimassa vakuutus Keskinäinen vakuutusyhtiö Suojassa). Hakijaa  avustetaan tarvittaessa vakuutusnumeron selvittämisessä. Apurahojen hakemisesta ilmoitetaan Karjala-lehdessä, Etelä-Suomen Sanomissa sekä Etelä-Saimaassa syyskuun alussa. 

Opintoapurahaa myönnetään päätoimisiin ammattiin valmistaviin opintoihin:

Opintoapurahojen maksimimyöntämiskerroissa noudatetaan eri opintoasteiden ohjeellisia opiskelun kestoaikoja.

Tällöin maksimikerrat ovat  seuraavat: 

 • 2. aste,  ammatilliseen koulutukseen, enintään 3 myöntökertaa
 • Ammattikorkeakouluaste, enintään 4 myöntökertaa

 

 • Korkeakoulutaso, enintään 5 myöntökertaa, jonka jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus kahteen (2) lisäkertaan, jos hän vaihtaa opintosuuntaa

Edellä mainitut maksimimyöntökerrat voidaan laskea yhteen, mikäli opiskelija jatkaa ylemmillä opintoasteilla.

Tohtorikoulutustason apurahat käsitellään säätiön myöntäminä stipendeinä.

Mikäli opiskelija saa palkkaa opiskelustaan, opintoapurahaa ei myönnetä

 • Kotimaisissa yksityisissä oppilaitoksissa suoritettavia opintoja voidaan tukea, mikäli ne ovat rinnastettavissa julkisiin oppilaitoksiin.
 • Samassa taloudessa elävät opiskelevat avio- ja avopuolisot ovat kumpikin oikeutettuja opintoapurahaan, mikäli toisen vanhempien tai isovanhempien osalla täyttyy em. vakuutusehto.
 • Opintoapuraha ulkomaisissa oppilaitoksissa myönnetään , mikäli ko. opiskelu on  rinnastettavissa kotimaassa tapahtuvaan opiskeluun ja opiskelu  on Kelan myöntämän opintotuen piirissä.

Apurahaa on haettava syyskuun loppuun mennessä säätiön hakulomakkeella.

  • Hakulomake (excel) on laadittu excel-ohjelmalla ja se on mahdollista täyttää ja tulostaa tällä sivulla olevan linkin kautta.
  • Hakulomake (pdf) on pdf-muodossa oleva lomake, jonka voi tulostaa tällä sivulla olevan linkin kautta.
 • Täytettävän lomakkeen voi myös tilata asiamieheltä sähköpostilla tai puhelimella.

LIITTEET:

Opintoapurahojen hakija on lisäksi velvollinen:

  • liittämään hakemukseensa oppilaitoksen läsnäolotodistuksen.
 • liittämään hakemukseensa todistuksen opintosuorituksista.
 • liitämään hakemukseensa perustelun, mikäli hän on vaihtanut opintosuuntaa tai siirtyy ylemmälle koulutusasteelle:

Hakemus liitteineen on palautettava osoitteella:
Suoja-säätiö sr / asiamies Paula Pöysti, Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY
tai
sähköpostilla paula.poysti@suojasaatio.fi

Sähköpostilla palautetun hakemuksen lähettäjälle lähetetään vastausviesti kun hakemus on vastaanotettu. Hakijan tulee ottaa yhteyttä asiamieheen, mikäli vastaanottokuittausta ei ole tullut hakemuksen lähettämistä seuraavan arkipäivän aikana.

Hakemus on palautettava 30.9.2019 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Apurahan myöntäminen

Apurahan myöntämisestä päättää Suoja-säätiön hallitus syyskokouksessaan joka pidetään loka- tai marraskuussa. Säätiön hallitus päättää apurahan suuruudesta. Apurahan määrä on suurempi korkeakouluopinnoissa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Päätöksen jälkeen apuraha maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Lisätietoja

Hakemukseen liittyvissä kysymyksissä voi pyytää lisätietoja Suoja-säätiön asiamieheltä sähköpostilla paula.poysti@suojasaatio.fi tai puh 03 766 2915.