OHJEITA STIPENDEJÄ HAKEVILLE

Suoja-säätiö sr myöntää sääntöjensä mukaisesti stipendejä ainoastaan henkilöille, jotka täyttävät ns. vakuutusehdon (hakija tai hänen puolisonsa polveutuu sellaisesta henkilöstä, jolla on ollut 31.12.1960 voimassa vakuutus Keskinäinen vakuutusyhtiö Suojassa). Hakijaa avustetaan tarvittaessa vakuutusnumeron selvittämisessä.

Suoja-säätiö voi myöntää stipendejä seuraaviin tarkoituksiin ja kohteisiin:

  • Syventävät opinnot; väitöskirja, gradu- ja kandivaiheesta laajempi julkaisuun johtava tutkimus
  • Yliopistojen kautta tapahtuva vaihto-opiskelu ulkomailla. (esim. 3-6 kk)
  • Harjoittelu-/projektiapurahat vaihtoehtoisesti harjoittelutyöhön tai tiettyyn projektiin liittyen.
  • Stipendit tutkimusalueen seminaareihin ja symposiumeihin
  • Tiettyyn kohteeseen, muuhunkin kuin opiskeluun myönnettävä Suoja-säätiön stipendi,
    esim. Karjalaan
     liittyvään aiheeseen

Oppilaitoksen tutkimukseen liittyvä säännöllinen kuukausipalkka on este stipendin myöntämiselle.

Stipendiä voi hakea ainoastaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.
Hakujärjestelmä on avoinna vain hakuajan eli 1.9. – 30.9.

Apurahajärjestelmä tukee seuraavia selaimia: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Vivaldi, Edge
Hakemuksen tekeminen edellyttää kirjautumista apurahajärjestelmään.
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tulee aluksi rekisteröityä apurahan hakijaksi

Siirry tekemään hakemus tästä

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

Hakemukseen on liitettävä vähintään yhden sivun mittainen perustelu stipendin käyttötarkoituksesta. Selvitys voi olla esim. ote tutkimussuunnitelmasta, ote projektisuunnitelmasta tai muu selkeä kuvaus stipendin käytön kohteesta.

Stipendin myöntäminen

Stipendin myöntämisestä päättää Suoja-säätiön hallitus syyskokouksessaan joka pidetään loka- tai marraskuussa. Säätiön hallitus päättää stipendin suuruudesta. Päätöksen jälkeen stipendi maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Lisätietoja

Hakemukseen liittyvissä kysymyksissä voi pyytää lisätietoja Suoja-säätiön asiamieheltä sähköpostilla paula.poysti@suojasaatio.fi tai puh 03 766 2915.