OHJEITA STIPENDEJÄ HAKEVILLE

Suoja-säätiö sr myöntää sääntöjensä mukaisesti stipendejä ainoastaan henkilöille, jotka täyttävät ns. vakuutusehdon (hakija tai hänen puolisonsa polveutuu sellaisesta henkilöstä, jolla on ollut 31.12.1960 voimassa vakuutus Keskinäinen vakuutusyhtiö Suojassa). Hakijaa avustetaan tarvittaessa vakuutusnumeron selvittämisessä. Stipendien hakemisesta ilmoitetaan Karjala-lehdessä, Etelä-Suomen Sanomissa sekä Etelä-Saimaassa syyskuun alussa.

Suoja-säätiö voi myöntää stipendejä seuraaviin tarkoituksiin ja kohteisiin:

    • Syventävät opinnot;  väitöskirja, gradu ja kandi – vaiheesta laajempi julkaisuun johtava tutkimus.
  • Yliopistojen kautta tapahtuva vaihto-opiskelu ulkomailla. (esim. 3-6 kk)
  • Harjoittelu-/projektiapurahat vaihtoehtoisesti harjoittelutyöhön tai tiettyyn  projektiin liittyen.
  • Stipendit tutkimusalueen seminaareihin ja symposiumeihin
  • Tiettyyn kohteeseen, muuhunkin kuin opiskeluun myönnettävä Suoja-säätiön stipendi, esim. Karjalaan liittyvään aiheeseen

Oppilaitoksen tutkimukseen liittyvä säännöllinen kuukausipalkka on este stipendin myöntämiselle.

Stipendiä on haettava syyskuun loppuun mennessä säätiön hakulomakkeella.

  • Hakulomake (excel) on laadittu excel-ohjelmalla ja se on mahdollista täyttää ja tulostaa tällä sivulla olevan linkin kautta.
  • Hakulomake (pdf) on pdf-muodossa oleva lomake, jonka voi tulostaa tällä sivulla olevan linkin kautta.
  • Täytettävän lomakkeen voi myös tilata asiamieheltä sähköpostilla tai puhelimella.

LIITTEET:

Hakemukseen on liitettävä vähintään yhden sivun mittainen perustelu stipendin käyttötarkoituksesta. Selvitys voi olla esim. ote tutkimussuunnitelmasta, ote projekti-suunnitelmasta tai muu selkeä kuvaus stipendin käytön kohteesta.

Hakemus liitteineen on palautettava osoitteella:
Suoja-säätiö sr / asiamies Paula Pöysti, Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY
tai
sähköpostilla paula.poysti@suojasaatio.fi

Sähköpostilla palautetun hakemuksen lähettäjälle lähetetään vastausviesti kun hakemus on vastaanotettu. Hakijan tulee ottaa yhteyttä asiamieheen, mikäli vastaanottokuittausta ei ole tullut hakemuksen lähettämistä seuraavan arkipäivän aikana.

Hakemus on palautettava 30.9.2019 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Stipendin myöntäminen

Stipendin myöntämisestä päättää Suoja-säätiön hallitus syyskokouksessaan joka pidetään loka- tai marraskuussa. Säätiön hallitus päättää stipendin suuruudesta. Päätöksen jälkeen stipendi maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Lisätietoja

Hakemukseen liittyvissä kysymyksissä voi pyytää lisätietoja Suoja-säätiön asiamieheltä sähköpostilla paula.poysti@suojasaatio.fi tai puh 03 766 2915.