torkkelinkatu_virtuaaliviipuri
Näkymä Viipurin Torkkelinkatu 30:n paikassa, jossa Vakuutusyhtiö Suojan edeltäjä Viipurin läänin keskinäinen palovakuutusyhdistys sijaitsi. Kuva: virtuaaliviipuri.fi

Opintoapurahat
siirry hakuohjeeseen tästä

Hakuaika vuosittain syyskuussa
Apurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija tai hänen puolisonsa polveutuu sellaisesta henkilöstä, jolla on ollut 31.12.1960 voimassa vakuutus Keskinäinen vakuutusyhtiö Suojassa ja että hakija opiskelee lukuvuonna varsinaiseen ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa kuten korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa.

Siirry tekemään hakemus sähköiseen apurahajärjestelmään tästä


A_Viipurin linna ja satama
Näkymä Viipurin linnasta ja satamasta 1930-luvulla. Kuva: Helios

Vanhuusavustukset
siirry hakuohjeeseen tästä

Hakuaika vuosittain syyskuussa
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija tai hänen puolisonsa polveutuu sellaisesta henkilöstä, jolla on 31.12.1960 ollut voimassa vakuutus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suojassa ja on syntynyt vuonna 1957 tai sitä ennen. Avustus on talouskohtainen.  Avustusta ei myönnetä, mikäli hakija on ansiotyössä.
Hakemuksen voi tehdä apurahajärjestelmässä tai paperilomakkeella                                               


A_Torkkelinkatu 30 henkilöitä
Viipurin Torkkelinkatu 30:n toimitiloihin asennettiin kesällä 1939 vesi-keskuslämmitysjärjestelmä. Kuvassa yhdistyksen väkeä sekä rakentajia. Kuva: Helka Ruohoniemi

Järjestö/Toiminta-apurahat
siirry hakuohjeeseen tästä

Hakuaika vuosittain tammi-helmikuussa
Säätiö myöntää sääntöjensä mukaisesti apurahoja sekä yksityisille että yhteisöille tukemaan säätiön tarkoitusperien mukaista toimintaa, joka liittyy Viipuriin, sen ympäristöön ja luovutetun Karjalan kannaksen alueeseen. Etusijalla ovat hakijat, joilla on yhteyksiä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suojaan vakuutuksenottajina tai jäsenistönsä kautta.
Hakemuksen voi tehdä apurahajärjestelmässä tai paperilomakkeella