Hyvä apurahan hakija: Pyydämme käyttämään ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta apurahajärjestelmässä. Sähköinen hakulomake on käytettävissä vain apurahan hakuaikana. Tarkistathan apurahojen hakuajat ja tarkemmat hakuohjeet nettisivuiltamme.

torkkelinkatu_virtuaaliviipuri
Näkymä Viipurin Torkkelinkatu 30:n paikassa, jossa Vakuutusyhtiö Suojan edeltäjä Viipurin läänin keskinäinen palovakuutusyhdistys sijaitsi. Kuva: virtuaaliviipuri.fi

Opintoapurahat

Hakuaika syyskuu
Apurahojen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija tai hänen puolisonsa polveutuu sellaisesta henkilöstä, jolla on ollut 31.12.1960 voimassa vakuutus Keskinäinen vakuutusyhtiö Suojassa ja että hakija opiskelee lukuvuonna varsinaiseen ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa kuten korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa.


A_Torkkelinkatu
Näkymä Viipurin Torkkelinkadulta 1930-luvulla. Kuva: tuntematon

Stipendit

Hakuaika syyskuu
Stipendien myöntämisen edellytyksenä on, että hakija tai hänen puolisonsa polveutuu sellaisesta henkilöstä, jolla on ollut 31.12.1960 voimassa vakuutus Keskinäinen vakuutusyhtiö Suojassa. Stipendejä myönnetään esimerkiksi syventäviin opintoihin ja tutkimuskohteisiin.


A_Viipurin linna ja satama
Näkymä Viipurin linnasta ja satamasta 1930-luvulla. Kuva: Helios

 Vanhuus- ja sairausavustukset

Hakuaika syyskuu
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija tai hänen puolisonsa polveutuu sellaisesta henkilöstä, jolla on 31.12.1960 ollut voimassa vakuutus Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suojassa ja että hakijalla on sairauskuluja ja että hän on saavuttanut Kelan vanhuuseläkeiän (65 v) Avustusta ei myönnetä, mikäli hakija on ansiotyössä.


A_Torkkelinkatu 30 henkilöitä
Viipurin Torkkelinkatu 30:n toimitiloihin asennettiin kesällä 1939 vesi-keskuslämmitysjärjestelmä. Kuvassa yhdistyksen väkeä sekä rakentajia. Kuva: Helka Ruohoniemi

Järjestö/Toiminta-apurahat

Hakuaika 1.1.—28.2.
Säätiö myöntää sääntöjensä mukaisesti apurahoja sekä yksityisille että yhteisöille tukemaan säätiön tarkoitusperien mukaista toimintaa, joka liittyy Viipuriin, sen ympäristöön ja luovutetun Karjalan alueeseen. Etusijalla ovat hakijat, joilla on yhteyksiä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Suojaan vakuutuksenottajina tai jäsenistönsä kautta.