A_Säätiön hallitus 1986
Suoja-säätiön hallitus 1986 (25 vuotta). Kuvassa ylhäältä vasemmalta lukien: Lauri Jäkälä, Sulo Antikainen, Hans-Olof Walamies, Pentti Ruohoniemi, Pentti Neva. Alarivissä vasemmalta lukien: Tauno Kohonen, Arvo Suominen (hallituksen puheenjohtaja), Helka Ruohoniemi. Kuva: Suoja-säätiö.


Viipurin läänin keskinäinen palovakuutusyhtiö. Kyltti vuosina 1941-1945.

suojanhistoria_600px
Vakuutusyhtiön historia vuoteen 1961 saakka jolloin toiminta säätiöitiin.